Covid-19 information 04.5.2020


Vi overholder de af Sundhedsstyrelsens givne retningslinjer for at minimere smittespredningen, og beder dig om at have god hygiejne og møde op til behandling i rent tøj og med medbragt lagen/ stort håndklæde.

 

Hvis du er syg eller har haft symptomer på Covid-19  indenfor de seneste 48 timer, bedes du melde afbud til behandling.

De mest almindelige symptomer:

Feber
Tør hoste
Træthed
Mindre almindelige symptomer:
Generel ømhed
Ondt i halsen
Diarré
Øjenkatar
Hovedpine
Nedsat smags- eller lugtesans
Hududslæt eller misfarvning af fingre eller tæer
Alvorlige symptomer:
Vejrtrækningsbesvær eller åndenød
Smerter eller trykkende fornemmelse i brystet
Talebesvær eller bevægelsesbesvær
Søg straks lægehjælp, hvis du har alvorlige symptomer. Ring altid i forvejen, før du tager hen til din læge eller andre dele af sundhedsvæsenet. 
Folk med milde symptomer, som i øvrigt er sunde og raske, skal pleje deres symptomer derhjemme.
Der går i gennemsnit 5-6 dage, fra en person bliver smittet med virussen, til vedkommende mærker symptomer, men der kan godt gå op til 14 dage.

04.5.2020: Hvem kan behandles iflg. Sundhedsstyrelsen?

Behandlinger, der som udgangspunkt skal tilbydes
Akutte smertetilstande betinget af smerter i nakke/hoved og bevægeapparatet med betydeligt påvirket funktionsevne, herunder bækkenløsning. Igangværende behandlingsforløb, hvor udsættelse vil medføre forværret behandlingsresultat, herunder varigt eller længerevarende funktionsevnetab.  

Behandlinger, der ud fra en konkret faglig vurdering, skal tilbydes
Nye forundersøgelser og igangværende behandling af tilstande, som borgeren har levet med længe og som ikke er helbredstruende, fx behandlinger af kronisk træthed, koncentrationsbesvær mv.