Neurologisk træning

 
Gistrup Fysioterapi har særlig interesse for genoptræning og funktionsøgning hos personer med nedsat funktionsevne efter neurologiske traumer og lidelser som apopleksi, cerebral parese, parkinson etc.
 
 
Der er tiltagende og til stadighed stærkere evidens for at styrketræning er den mest effektive måde at fremme funktionsforbedringer hos fx apopleksiramte og en del øvrige neurologiske lidelser, da det er den træningsform der mest drastisk påvirker hjernens evne til at omorganisere sig efter skaden.  

Jeg har skrevet bachelorspeciale om styrketræning og den dermed direkte relaterede funktionsforbedring hos apopleksiramte samt har gode resultater med styrke- og funktionstræning af børn og unge med medfødt hjerneskade (CP-børn).