Neuromuskulær træningsterapi

 
Neuromuskulær træningsterapi (NM terapi) via superviseret styrketræning (neuromuskulær optimering) er en meget sikker og re-balancerende træningsform, hvor ledsmerter og kropslige ubalancer i bevægeapparatet langsomt, men sikkert fjernes eller mindskes. 
 
Styrketræning forbindes af mange mennesker kun med... styrke.
 
Men, men, men... træningsformen rummer langt flere, og vigtigere facetter end ren styrke. Den forbedrer og bevarer ganske rigtigt styrke og samspil mellem hjerne og muskler, men indvirker dermed også særdeles positivt på:

  • Balancen
  • Kroppens funktionelle egenskaber
  • Kropholdning og postural kontrol
  • Koordinationen og energiøkonomiseringen (at muskler- og muskelkæder aktiveres mest hensigtsmæssigt og anatomisk "korrekt" ifht. opgaven)
  • Kropsbevidstheden i de tre plan vi bevæger os i (frem-tilbage, side-til-side og rotation)
  • Ledstabilitet- og ledsmerter
  • Bevægelighed og kontrol i leddenes yderstillinger
  • Bevarelse af muskelmasse og dermed forebyggelse mod "forfald" der "normalt" anses som ren aldersbetinget (men reelt er mere "inaktivitets- eller fejlaktivitets relateret)
  • Stofskiftet der øges eller stabiliseres
  • Blodbilledet; NM terapi / styrketræning er kolesterolsænkende, blodtrykssænkende og diabetes-2-forebyggende og anbefales til næsten alle velfærdslidelser samt mange medfødte sygdomme. 

På grund disse faktorer, er styrketræning en af de allermest effektive metoder til at forebygge skader og udsætte alderens påvirkning af kroppens funktionalitet. 
I rigtigt mange sportsgrene har man indset dette og supplerer primærtræningen med styrketræning.
 
Intelligent styrketræning via NM terapi kan sikre dig livsglæde og optimale betingelser længst muligt - og hurtigere rehabiliterings- og genoptræningsforløb efter traume og skade.
 
Styrketræning giver dig kropsligt overskud til at gøre det du har lyst til - livet igennem. Og indvirker også positivt på det mentale plan, primært fordi der etableres bedre "kontakt" mellem hjerne og krop/bevægeapparat samt øget hormonudskillelse og smertereduktion.
 
Som i livets andre forhold er alsidighed naturligvis det optimale, og styrketræning kan med fordel kombineres med kredsløbstræning, svømning, gymnastik, pilates etc.
 
1-3 gange pr. uge vil i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt; 2-3 gange i begyndelses- og opbygningsfasen og 1-2 gange i vedligeholdelsesfasen.