Stecco Fascial Manipulation

FASCIE-SYSTEMET - Kroppens største organ

Hvad er fascier?
Stecco-familien er verdens førende fascie-forskere, og står bag Fascial Manipulation Teknikken. Fysioterapeut Luigi Stecco og hans to børn, lægerne Carla Stecco og Antonio Stecoo har viet deres liv til afdækning af menneskets fascie-system.

Fascierne (muskelhinderne, organhinderne, knoglehinderne og den overfladiske fascie) er i 2017 anerkendt som kroppens største organ, fyldt med sansenerver, hvor man tidligere troede det var huden der var det største organ.
Fascierne hjælper hjernen med at koordinere bevægelser og lagrer lærte bevægelsesmønstre.

Der findes "tæt" og "løst" bindevæv, der er det mest kendte ord for fascier. Fasciesystemet er så komplekst at der i den videnskabelige litteratur endnu ikke er enighed om betegnelser, navne og definitioner på alle systemets komponenter, se her og her.

Det er vigtigt at vide at fascier, ligesom sener og muskler, har en fysiologisk længde der ikke kan "strækkes længere", ved fx udspænding.
Når bevægelse og udspænding giver større bevægelighed over tid, skyldes det øget glideevne i lagene i det dybe fascie-system.

Antonio Stecco Carla Stecco Luigi Stecco

Hvorfor bliver fasciernes glideevne nedsat?
Følgende har vist sig at være af betydning:
- ensidige bevægelser gennem lang tid
- operationsar- og andre ar
- manglende vedligeholdelse af kroppens bevægelighed, fx. pga. inaktivtet, så man aldrig kommer ud
  i normale yderstillinger ("use it or loose it"-mekanismen")
- overtræning- og belastning
- gamle skader (uanset alder på skaden) som forstuvninger og frakturer (brud på knogler)
- forvridninger
- accellerationsskader, fx. piskesmæld
- dyb fjernelse af fedtknuder- og modermærker
- ensidige sidde- og liggestillinger
- kulde og træk
- alder. Fascien anses normalt som blivende mere stiv med alderen 
- måske kost der er for lidt basisk og måske visse typer medicin (der også kan
  medføre vitaminmangel) 
menes alle at kunne nedsætte fasciens glideevne. Se her

Herved kan der opstå skævtræk i fasciesystemet, med smerter, nedsat bevægelighed, føleforstyrrelser, nedsat kraft- og koordination til følge.
Samt hovedpine og forskellige såkaldte "interne dysfunktioner" der ikke er deciderede vævs- og organsygdomme. 

Fascial Manipulation er målrettet til at finde de steder i kroppen der er lokalt nedsat glid i fascien, løsne disse områder og genskabe normal bevægelighed igen. Næsten altid med smerte-reduktion, eller fjernelse til følge.
 
Carla Stecco Antonio Stecco Luigi Stecco 
 
Se 2 minutters video fra den 5. Fascia Kongres i Berlin:

r

Carla Stecco, 2018, finder ny type celle i kroppen der producerer fasciesystemets "smøremiddel".
"Forfatterne foreslår at disse celler repræsenterer en ny type celle der producerer hyaluronsyre. Da hyaluronsyre er essentielt for fascielt glid, kan reguleringen af disse celler påvirke fasciens funktion, så de kan være involveret i muskelsmerter"
(The authors suggest that these cells represent a new cell type devoted to the production of hyaluronan. Since hyaluronan is essential for fascial gliding, regulation of these cells could affect the functions of fasciae so they could be implicated in myofascial pain"). Se her