Titel:
Retinaklernes rolle i følgerne efter ankelforstuvninger- og skader
"Skader i anklernes retinakler (forstærkninger i fascien) kan ændre trækretningerne- og kræfterne i fascierne i foden og underbenet, hvilket igen kan ændre fasciesystemets rolle i perifer kontrol af spontan ledbevægelighed.
Genskabelse af normal spænding i fascien, kan forbedre den proprioceptive aktivitet af receptorer (der er indbygget i fascien).
Derfor kan Fascial Manipulation anses for nyttig til behandling af ankel instabilitet".
Kilde: Den 5. internationale fascia Kongress, Berlin, 2009, Stecco, Masiero & Macchi, 2009Link
 
Titel:
Case studie: Kan ultralyd og elastografi visualisere fortættede områder i den dybe fascie?
"Dette case-studie viser, ved hjælp af ultralyd og elastografi, en ændring i den dybe fascia hos en 40-årig mand med subakutte (længerevarende) smerter i læggen. Ultralyd og elastofrafi viser glidning, ekkografi og elasticitet i de dybe fascielag og deres ændring efter manuel behandling (Fascial Manipulation)".
Kilde: Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2014, Pubmed
 
Titel:
Sportsskadeforebyggelse hos personer med kronisk ankelinstabilitet: Fascial Manipulation (FM) sammenlignet med kontrolgruppe. Et randomiseret kontrolleret studie
"6-måneders opfølgning i studiegruppen viste statistisk signifikante forbedringer. 1 års opfølgning viste fravær af rapporteret traumer i studiegruppen. FM var effektiv til at forbedre bevægeligheden (ROM) og symptomatologi hos fodboldspillere med kronisk ankel-instabilitet. FM-interventionen var effektiv til forebyggelse af skader hos studiegruppen.
Kilde: Journal of Bodywork and Movement Therapies, Stecco et al, 2019