Skulder

Titel: 
Anvendelse af Fascial Manipulation Teknikken ved kronisk skulder smerte - Anatomisk grundlag og kliniske implikationer
"Denne beskrivelse præsenterer et pilotstudie vedrørende anvendelsen af den manuelle teknik, Fascial Manipulation, hos 28 personer, der led af kroniske skuldersmerter i bageste del af skulder og overarm.
Resultaterne tyder på at anvendelsen af Fascial Manipulation Teknikken kan være effektiv til at reducere smerter i kroniske skulderdysfunktioner".
Konklusion: "Afslutningsvis antyder denne undersøgelse, at fascial anatomi kan give en biomekanisk forklaring på effektiviteten af myofascielle behandlinger ved muskuloskeletale dysfunktioner.
Fasciel anatomi kan også tjene som en guide til fortolkning af smertefordeling og et topografisk kort til identifikation af specifikke nøgleområder for effektiv behandling".
Kilde: Journal of Bodywork and Movement Therapies, Day & Stecco, 2009
 
 
Titel:
Succesfuld behandling af rotator manchetrivning ved hjælp af Fascial Manipulation® hos en apopleksi patient (patient med blodprop i hjernen)
"En 69-årig kvindelig patient med fuldstændig fravær af nerverespons fra de distale komponenter i rotator manchetten, funktionelle begrænsninger på aktiv bevægelse af skulderfleksion og udadføring af venstre arm og opfattet smerte score 10/10 på den visuelle analogiske skala blev vurderet og behandlet med en session af FM®

En grundlæggende teori, der forklarer de helbredende resultater af FM®, er, at mekanoreceptorer, såsom spindelceller og andre receptorer, befinder sig i den dybe fascia aktiveres, når bevægelsen udføres. Øget viskositet af den dybe fascia og muskler på grund af øget viskositet af hyaluronsyrens (HA) molekyler forhindrer normal glid i fascien under bevægelse og hæmmer normal proprioception og muskelfunktion".
Kilde: Journal of Bodywork and Movement Therapies, Pintucci et al, 2017
 
Kilde:
Anatomisk studie af den fascielle kontinuitet i den forreste del af overarmen

"Under fremføring af armen, som disse muskler sammentrækker, er den forreste del af brachialismusklen og antebrachialismusklens fascia udsat for spænding. Da fasciaen er rig på proprioceptive nerveender, antages det, at denne spænding aktiverer et bestemt receptormønster, der bidrager til opfattelsen af motorretningen. Hvis muskel fascien er i en ikke-fysiologisk korrekt tilstand, ændres disse mekanismer, og proprioceptorerne i fascien kan være forkert aktiveret, og derved give anledning til mange typer ledsmerte".
Kilde: Sciencedirect, 2009, Stecco et al