Knæ

Titel: 
Behandling af patellær tendinopati (knæskals senesmerter) med Fascial Manipulation
18 patienter, der led af knæskalssenesmerter blev behandlet med Fascial Manipulation. Smerter blev vurderet (i VAS) før (VAS 67,8 / 100) og efter behandling (VAS 26,5 / 100) plus en opfølgningsevaluering på 1 måned (VAS 17,2 / 100). Resultaterne viste et væsentligt fald i smerte umiddelbart efter behandling (p <0,0001) og forblev uændret eller forbedret på kort sigt.
Kilde: Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2009, Pubmed
 
Titel:
Fascial Manipulation® til vedvarende knæsmerter efter forreste korsbånd- og menisk operation
"Knæskade Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) spørgeskemaet blev lavet før og efter 4 behandlinger. Resultaterne viste klinisk signifikante forbedringer i alle dele af KOOS-undersøgelsen efter 4 uger, effekten blev opretholdt i efterfølgende opfølgninger på 3 måneder, 6 måneder, et år og to år".
Kilde: Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2017