Arvæv

Titel:
H
ud, fascier og ar: Symptomer og systemiske forbindelser
"Huden er et organ, der kan påvirke kroppens homeostase (ligevægt). Det er god praksis, når man vurderer det kliniske billede af en patient, altid at konstatere forekomsten af ar.
At kigge på patienten som et system og ikke kun som et symptom eller et symptomatisk segment hjælper klinikeren og alle fagfolk, som bruger manuelle teknikker, til at finde en mere effektiv behandling.
Et ar kan producere forskellige symptomer, som kan påvirke det neurologiske, fascielle system samt organ området. Hudoverfladen er et middel til at kommunikere med nervesystemet, forstå det og give terapeutisk information. Vi kan konkludere at at huden og fascierne repræsenterer nervesystemets skelet".
Kilde: Journal of Multidisciplinary Healthcare, Bordoni et al, 2014
 
 
Titel:
Kronisk smerte efter kejsersnit behandlet med fascial arvævsløsning: En case serie
RESULTATER: "Begge  personer viste forbedringer i alle udfaldsmål. Efter fire uger blev tryktolerancen på alle punkter forbedret så meget som 79% (p <0,0001), og lårmobiliteten steg i alle retninger på alle punkter så meget som 200% (p <0,0001). Efter behandling vurderede begge individer deres præmenstruelle smerte for alle tidligere smertefulde aktiviteter på 0/10 for første gang siden deres operationer.
KONKLUSION:
Disse resultater tyder på, at arvævsløsning kan bidrage til at reducere kroniske arvævsbetingede smerter hos kvinder, der har haft fået kejsersnit kirurgi".
Kilde: Journal of Bodywork and Movement Therapies, Wassermann et al, 2016
 
 
Titel:
Klinisk betydning af aktive ar: Unormale ar som årsag til muskelsmerte
"Aktive ar er en type af bløddelslæsioner. Blødt væv omgiver det motoriske system overalt. Disse væv ændres og strækker sig i samspil med led og muskler. Aktive ar påvirker denne type bevægelse og forstyrrer dermed hele motorsystemets funktion.
RESULTATER:
I 36 tilfælde viste behandlingen af ar sig meget relevant, hvilket gav slående resultater ved første behandling og i løbet af behandlingen. I 13 yderligere tilfælde var arret delvis relevant, det vil sige en af flere patogene læsioner. Arvæv viste sig irrelevant i 3 tilfælde.
KONKLUSION:
Behandlingen af aktive ar kan være vigtig i mange tilfælde; ubehandlede aktive ar er en vigtig årsag til terapeutisk manglende resultat. Behandling udvider også omfanget af muligheder for manipulerende terapi".
Kilde: Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics, Lewitt et al, 2004, Link