Nedre ryg/lænd

Titel: 
Fascial Manipulation sammenlignet med standard fysioterapi ved lændesmerte-diagnoser: Et pragmatisk studie

Konklusion: "Gruppen behandlet med Fascial Manipulation havde næsten 3 gange færre smerter (efter Numerisk Smerte Rang Skala) end patienter behandlet med standard fysioterapi".
Kilde: EurekaMag, 2019, link

Titel:
 
Fascial Manipulation teknikken til kroniske uspecifikke lænderygssmerter: Et enkeltblindet, randomiseret, kontrolleret forsøg

Konklusion: "Fascie væv var impliceret i årsagen til kronisk uspecifikke lænderygssmerter (CALBP) og behandling førte til symptomlindring, forbedret funktion og selvopfattet velvære, der var bedre end sammenlignet med manuel terapi alene".
KildeF1000res, 2016
 
Titel:
Hvor lang tid kræves for at modificere fibrose i fascien?

"Formålet med denne undersøgelse var at evaluere den tid, der var nødvendig for at modificere en palpatorisk følelse af fibrose i fasciaen i forbindelse med ændringer i niveauer af ubehag hos 40 forsøgspersoner med lænderygsmerter ved anvendelse af Fascial Manipulation teknikken.

Denne undersøgelse viste for første gang, at den tid, der kræves for at ændre en tilsyneladende fascie densitet (fortykkelse), afviger i overensstemmelse med forskelle i karakteristika for personerne og symptomerne.
Den gennemsnitlige tid til at halvere smerten var 3.24 min; Hos personer med symptomer i mindre end 3 måneder (subakut) var den gennemsnitlige tid mindre (2.58 min) i forhold til de kroniske patienter (3,29 min).
Statistisk relevante (p <0,05) forskelle blev også påvist mellem de behandlede specifikke punkter".
Kilde: Journal of Bodywork and Movement Therapies, Stecco et al, 2010, Pubmed
 
Titel:
Effekten af Fascial Manipulation® til fysioterapi til patienter med lænderygsmerter
"Når data blev analyseret baseret på Numerisk Rang Skala for smerteændring på mindst 4 områder, oplevede 62% af de med Fascial Manipulation (FM) behandlede patienter et fald, i forhold til kun 13% af patienterne der modtog standard fysioterapi behandling (Pearson chi-kvadrat: p = 0,004).
KONKLUSION: Anvendelsen af FM til fysioterapi klienter med lænderyg symptomer resulterer i signifikant reduktion i smerte og funktionsnedsættelse. Mekanismen bag effektiviteten kan stamme fra de anvendte mekaniske stimuli, der ændrer glidningen i den thorakallumbale fascia".
Kilde: Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2016Link
 
Titel: 
Bevægelseskontrol, Øvelse & Fascial Manipulation til kroniske lænderygsmertepatienter
Igangværende, randomiseret, kontrolleret forsøg med 250 deltagere, forventes afsluttet år 2021.
Kilde: University Hospital of Oulu, Finland, Jani Takatalo, 2017
 
Titel:
Lænderyg-fascien som mulig årsag til nedre rygsmerte: Et beskrivende litteraturstudie
"Tilgængelige data peger på at lænderyg-fascien har en betydelig rolle ved lændesmerter, men yderligere undersøgelser er nødvendige for bedre at forstå den involverede neurofysiologiske dynamik".
Kilde: BioMed Research International, 2017, Wilke, Schleip, Kringler & Stecco, Pubmed