Øvre Ryg

Titel:
Fascial Manipulation(®) metoden anvendt til unge med postural hyperkyphosis (rundryg): En pilotundersøgelse
En statistisk signifikant forskel (p <0,05) var til stede i alle parametre analyseret før og efter behandling og ved en 7 måneders opfølgning.
KONKLUSION: Resultaterne tyder på, at Fascial Manipulation (®) kan repræsentere en tilgang til integration i behandling af postural hyperkyphose hos forsøgspersoner i pubertetsalderen".
Kilde: Journal of Bodywork and Movement Therapies, Day & Stecco et al, 2014, Pubmed